Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich

Statut Szkoły Podstawowej dla Dorosłych

Prosimy o zapoznanie się z Uchwałą Nr 500/2017 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych z siedzibą przy ulicy Budryka 2 w Siemianowicach Śląskich.