Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich

Statut Branżowej Szkoły I stopnia nr 2

Prosimy o zapoznanie się ze Statutem Branżowej Szkoły I stopnia nr 2 im. św. Jana Pawła uchwalony dnia  23 listopada 2017r. przez  Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych uchwałą nr IX/2017/2018.

Na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)