Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich

Narodowe Święto Niepodległości

Jan Paweł II powiedział:
"Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej."
Dlatego, jak każdego roku, uczciliśmy nasze Święto Narodowe.