Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich

Współczesny fachowiec

Dnia 17 listopada uczniowie szkoły branżowej brali udział w pilotażowym projekcie „Współczesny fachowiec 2017 roku”, którego celem jest aktywizowanie lokalnej gospodarki i uświadomienie młodym ludziom korzyści z pracy w polskich nowoczesnych firmach w których mogliby podjąć pracę po skończeniu szkoły.

W ramach projektu uczniowie zwiedzali i zapoznawali się ze specyfiką pracy w Parku Przemysłowo Technologicznym EKO PARK, firmie MARCOLL S.C i Spółce Orzeł Biały. Głównym celem tych wycieczek było zapoznanie uczniów z nowoczesnym parkiem maszynowym w tych zakładach pracy, rozwijanie wiedzy i zainteresowań z zakresu mechaniki i obróbki metali a także wskazanie zainteresowania zdobytej wiedzy w rzeczywistym środowisku jakim jest zakład pracy. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali miłe upominki.