Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich

Terminy rekrutacji

Terminy rekrutacji:

1. 04-15.09.2017r. - informowanie uczniów o projekcie na lekcjach wychowawczych, zebraniach z rodzicami, na profilu fb.

2. 18.09.2017r - Spotkanie organizacyjne: - złożenie przez kandydatów dokumentów aplikacyjnych;

3. Analiza dokumentów beneficjentów ze względu na spełnianie przez nich założonych w projekcie kryteriów;

4. 25-28.09.2017r. - test sprawdzający ze znajomości języka niemieckiego i angielskiego; - rozmowy kwalifikacyjne;

5. 30.09.2017r. - ogłoszenie wyników rekrutacji.