Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich

Rekrutacja

Uwaga, rozpoczyna się rekrutacja do projektu „Profesjonalny sprzedawca w dobie innowacji” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

W projekcie uczestniczyć mogą uczniowie:

- Branżowej Szkoły I-go stopnia nr 2 im. św. Jana Pawła II w Siemianowicach Śl.;

- w wieku 16-22 lata;

- kształcący się w zawodzie sprzedawca;

- posiadający umiejętność komunikowania się w języku niemieckim lub angielskim przynajmniej w stopniu podstawowym;

- zaangażowani i efektywnie pracują na zajęciach praktycznych.